ÁrnyasnetÁrnyas ÓvodaPedagógia → Környezeti nevelés

Környezeti nevelés

A környezeti nevelést kiemelt nevelési feladatként jelöltük meg a pedagógiai programunkban.
A környezeti nevelés alapozza meg a gyerekek tapasztalatait, ami később ismeretté, egész életre szóló tudássá alakul. Óvodánk pedagógusai szerint óvodáskorban leghatékonyabb elkezdeni tudatosan a környezet védelmére való nevelést, mivel ebben a korban lehet elsajátítani a legkönnyebben a természet szeretetéhez szükséges alapvető emberi hozzáállást.

A környezeti nevelés célja és feladatai az óvodában:

• a gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése, megszerettetése;
• a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása;
• a helyi sajátosságok felhasználásával az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása
• a környezettudatos életvitel kialakítása (az energiával; vízzel, árammal való takarékoskodás)

Az óvodapedagógusaink lehetővé teszik a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését. Alkalmat, időt, helyet, eszközöket biztosítanak a spontán és szervezett tapasztalat és ismeret szerzésére. Elsődleges számunkra az élményközpontú, életkori sajátosságokat figyelembe vevő tevékenységen alapuló nevelés megvalósítása.

A helyes óvodai életmód hatására kialakulnak azok a szokások, amelyek megalapozzák a környezetbarát életvitelt, amely példa a szülők és a közvetlen környezet számára is.
Célunk, hogy az óvodáskorú gyermekek minél többet tudjanak meg környezetükről, óvják értékeit és így kellő tájékozottságot szerezzenek környezetük védelmének fontosságát illetően.

Film
Árnyas Óvoda bemutató film
Hírlevél feliratkozás
e-mail cím: